Niezdradzisz.pl – usługi detektywistyczne

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO, administratorem danych osobowych jest NIEZDRADZISZ.PL.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO, Administratorem danych osobowych jest: NIEZDRADZISZ.PL, adres: Kraków ul. Powiatowa 17 31-979 Kraków, tel. +48 533 764 689, e-mail: damian.makula@niezdradzisz.pl. Nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 1. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej, archiwizacji. Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. Podatków,
 • w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • w celu ściągania należności. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • w celach marketingowych – przesyłania wiadomości drogą e-mailowa lub sms. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa bądź po wycofaniu zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 15 ust. 1 lit. D RODO).

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Państwa dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa bądź na mocy podpisanych umów powierzenia, a odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy: firmy informatyczne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy kurierskie.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Gdy uzna Pan / Pani iż NIEZDRADZISZ.PL jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody (jeżeli na jej podstawie dochodzi do przetwarzania danych) w dowolnym momencie poprzez kontakt pod adresem e-mail: damian.makula@niezdradzisz.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO, administratorem danych osobowych jest NIEZDRADZISZ.PL.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO, Administratorem danych osobowych jest: NIEZDRADZISZ.PL, adres: Kraków ul. Powiatowa 17 31-979 Kraków, tel. +48 533 764 689, e-mail: damian.makula@niezdradzisz.pl. Nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 1. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej, archiwizacji. Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. Podatków,
 • w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • w celu ściągania należności. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • w celach marketingowych – przesyłania wiadomości drogą e-mailowa lub sms. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa bądź po wycofaniu zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 15 ust. 1 lit. D RODO).

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Państwa dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa bądź na mocy podpisanych umów powierzenia, a odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy: firmy informatyczne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy kurierskie.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Gdy uzna Pan / Pani iż NIEZDRADZISZ.PL jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody (jeżeli na jej podstawie dochodzi do przetwarzania danych) w dowolnym momencie poprzez kontakt pod adresem e-mail: damian.makula@niezdradzisz.pl